Price of Paddy (Kip/kg)
-
ສະເລ່ຍ
0
Min
0
Max
0
promo

ພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍ ລະຫວ່າງກ...

20.10.2021

ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 15/10/2021 ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນໄດ້ຈັດ ພິທີມອບໃບຍ້ອງຜົນງານດີເດັ່ນໃຫ້ ແກ່ຊ່ຽວຊານ Mr. Kameya Mitsuru ອົງກາ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ
promo

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖ...

21.01.2021

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2021 ທີ່ໂຮງແຮມໄຊຊະນະ, ແຂວງອຸດົມໄຊ. ໂດຍ ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພອນປະດິດ ປັນ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ
promo

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖ...

19.01.2021

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ 2021 ທີ່ໂຮງແຮມມິດຕະພາບ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບູນມີ ສະຫ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ

ວາລະສານ ສະຖິຕິ ກະສິກໍາ

ສະຖິຕິກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ເບິ່ງທັງໝົ

ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ...

30.07.2020

ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ II 2010/11...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງ,...

30.07.2020

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິກະສິກໍາ ສະບັບປັບປຸງ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ
ມື້ນີ້
today 42
ລວມທັງໝົດ
total 547.854